logo
logo

mapa webu

english

Nadace Auxilia - nadace pro rozvoj a stabilitu neziskových organizací je nástupcem Nadace ICN. Ta vznikla v roce 1992 jako klíčové informační a vzdělávací centrum s rozsáhlým spektrem servisních aktivit. Jejím úkolem bylo zejména:

  • vytvářet "informační banku" neziskového sektoru a zprostředkovávat informace neziskovým organizacím, veřejné správě a podnikatelské sféře,
  • poskytovat vzdělávání neziskovým organizacím,
  • propagovat neziskové organizace u široké veřejnosti.

Zákon o nadacích a nadačních fondech z roku 1997 jasně vymezil roli nadace jako správce majetku a poskytovatele podpory třetím subjektům - fyzickým a právnickým osobám. Nadace dál nemohla vykonávat své hlavní činnosti, situaci řešila stejně jako řada tehdejších nadací rozdělením se na dvě organizace - na Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. a na Nadaci ICN. Nadace ICN podporovala právě ty oblasti činnosti, které až do té doby vykonávala. Zaměřila se však převážně na regionální organizace a asociace. Poskytovala grantové příspěvky zejména na:

  • propagaci neziskových organizací,
  • jejich síťování,
  • spolupráci s veřejnou správou a zahraničními partnery,
  • profesní přípravu pracovníků neziskových organizací,
  • publikační činnost.

Zdrojem nadační podpory byly výlučně výnosy z nadačního jmění ve výši 8 010 000 Kč. Nadační jmění pochází ze dvou zdrojů. Jednak jsou to vlastní vložné prostředky nadace (550 000 Kč), jednak příspěvek z první etapy rozdělování finančních prostředků z Nadačního investičního fondu - NIF (7 460 000 Kč).

nadace@auxilia.cz

tel.: 224 239 876

fax: 224 239 875


NIF

Nadace Auxilia, Malé nám. 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, fax: 224 239 875, e-mail: nadace@auxilia.cz -- Auxilia C 2005